page-header

AD VOCEM – Debaty Instytutu Pileckiego

O PROJEKCIE

Jest to projekt edukacyjny adresowany do nauczycieli, uczniów i studentów, polegający na organizacji sparingów debatanckich on-line w tematach związanych z historią i pamięcią o XX wieku.

UCZESTNICY PROJEKTU

W projekcie mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące szkołę podstawową, ponadpodstawową, wyższą uczelnię na terenie Polski lub polską szkołę czy organizację poza granicami kraju. Dopuszczamy możliwość udziału zespołów koleżeńskich z różnych szkół (w wieku szkolnym lub akademickim), ale nie będą one brać udziału w punktacji szkolnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy czteroosobowe drużyny. W ramach każdego dnia sparingowego planujemy 3 debaty, a w każdej z debat wezmą udział 2 drużyny o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego

  • drużyna początkująca – bez doświadczenia turniejowego (zarówno jako drużyna oraz jako większość mówców w tej drużynie);
  • drużyna średniozaawansowana – z pojedynczym doświadczeniem turniejowym;
  • drużyna zaawansowana – drużyna z więcej niż jednym doświadczeniem turniejowym.
Back to top of page