page-header

O fundacji

O FUNDACJI

Historia

Fundacja powstała w 2015 roku, kontynuuje działania Zespołu Projektów Edukacyjnych Wydziału Nauk Politycznych i dziennikarstwa UAM, który istniał w latach 2010-2014, a swoimi działaniami obejmował łącznie w ciągu roku około 80 szkół. Podejmował się organizacji projektów z zakresu edukacji obywatelskiej dla dzieci i młodzieży takich jak Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich, szkolenia z tematyki z debat i wystąpień publicznych i symulacje wyborów. Sama Fundacja podjęła się realizacji licznych projektów, m.in.: organizacji Charytatywnego Turnieju Debat Oksfordzkich w Zabrzu (rokrocznie od 2018), Poznańskiej Ligi Debat (rozgrywana rokrocznie od sezonu 2018/2019), narady obywatelskiej o edukacji w I LO w Poznaniu, konsultacji społecznych metodą debaty oksfordzkiej w ramach Narodowego Kongresu Nauki, debaty publicznej o edukacji w Teatrze Polskim w Poznaniu, programu wzmacniania kompetencji przywódczych dziewcząt oraz ogólnopolskiego projektu Szkolnych Klubów Debat Oksfordzkich.

CELE

Szeroko zakrojone działania przyczyniają się do realizacji naszych celów, do których należy wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym, rozumienia zasad jego funkcjonowania poprzez podnoszenie poziomu debaty publicznej, kultury słowa i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych u obywateli. Realizowane są one również poprzez wspieranie edukacji pozaszkolnej, integrację środowisk debatanckich, prowadzenie szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów i promowanie kształcenia ustawicznego, tworzenie i wspieranie klubów debat na uczelniach i w szkołach, organizację wydarzeń kulturalnych, kolonii, wypoczynku i innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, współpracę z instytucjami samorządu lokalnego, nauki i oświaty, opracowywanie scenariuszy zajęć i tworzenie materiałów dydaktycznych i wspieranie szkół w zakresie rozwijania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

PARTNERZY

Przez lata intensywnej działalności mieliśmy możliwość współpracować z wieloma instytucjami. Obecnie swoje działania realizujemy w 26 poznańskich szkołach i 16 rozsianych po całej Polsce, a wśród naszych partnerów są: Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży, Urząd Miasta Poznania, Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historii, Wydział Socjologii, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), Teatr Polski, reklamowygadżet.pl oraz Radio Emaus. Od 2016 jesteśmy również partnerami Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

ZESPÓŁ
Zarząd Fundacji

Jan Piosik

Prezes Zarządu
Prezes Fundacji „Projekty Edukacyjne”, trener wystąpień publicznych i autor poradników dla nauczycieli, juror turniejów debat.

+ czytaj więcej

Marcin Lewandowski

Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Projekty Edukacyjne”, trener umiejętności społecznych, animator społeczności lokalnych. + czytaj więcej

Karolina Kolbuszewska

Członek Zarządu
Członkini zarządu Fundacji „Projekty Edukacyjne”. Edukatorka, autorka, współautorka i koordynatorka licznych projektów edukacyjnych, przede wszystkim o tematyce historycznej. + czytaj więcej

Julia Walczyńska

Członek Zarządu
Członek Zarządu Fundacji Projekty Edukacyjne. Specjalizuje się w kontaktach z partnerami instytucjonalnymi oraz odpowiada za pion finansowo-administracyjny Fundacji. + czytaj więcej
Back to top of page