page-header

Śląska Sieć Szkół Debatujących

O PROJEKCIE

Śląska Sieci Szkół Debatujących to inicjatywa Fundacji Projekty Edukacyjne prowadzona na obszarze województwa śląskiego i opolskiego łącząca świat debaty i edukacji. Głównym celem działania sieci jest promocja debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego, które doskonale nadaje się do kształtowania kompetencji kluczowych, zwłaszcza krytycznego myślenia i umiejętności interpersonalnych.
Ideą inicjatywy jest spojrzenie na debatowanie nie tylko jako na element wykorzystywany przy okazji „eventów” edukacyjnych czy obchodów rocznicowych lecz jako na integralną część szkoły rozumianej jako wspólnota ucząca się, zaangażowana w budowę szeroko rozumianej kultury myślenia i słowa. Sieć szkół ma dodatkowo budować współpracę między szkołami, zaangażować szerszą grupę odbiorców w tematykę debaty, dawać wsparcie i możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między debatantami, nauczycielami, ekspertami oraz sędziami.

Śląska Sieć Szkół Debatujących planuje podejmować cykliczne działania w następujących obszarach:
1.Organizacja turniejów i rozgrywek ligi debat szkół średnich województwa śląskiego
2. Edukowanie drużyn, opiekunów i społeczności szkolnej w zakresie rozwoju umiejętności „debatanckich” (kompetencji miękkich, krytycznego myślenia, retoryki)
3. Tworzenie „doświadczenia edukacyjnego” ( learning experience) organizacja sparingów debatanckich oraz debat pokazowych, które pozwolą pokazać możliwości debaty oksfordzkiej jako narzędzia uczenia merytorycznej dyskusji oraz myślenia krytycznego. Wydarzenia takie dadzą też możliwość zaangażowania się w dyskusję i problematykę debaty szerszym grupom uczniów.

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego i opolskiego, a w przyszłości również dolnośląskiego.

PARTNERZY PROJEKTU

Samorządy miast Województwa Śląskiego, rady młodzieżowe miast śląskich oraz społeczność lokalna.

Back to top of page