page-header
Ciekawe informacje od nas dla Was!

Szkolne Kluby Debat

Szkolne Kluby Debat Oksfordzkich to projekt Fundacji Projekty Edukacyjne, którego celem jest rozpowszechnienie debaty oksfordzkiej jako holistycznego narzędzia edukacyjnego. Debaty są odpowiedzią na potrzebę rozwijania w obecnym świecie umiejętności miękkich – przemawiania publicznego, merytorycznej argumentacji, pracy w grupie czy logicznego myślenia. Ich celem jest budowanie odpowiedzialnego, aktywnego społeczeństwa odpornego na demagogię i populizm, zaś osiągnąć można go poprzez całościowe rozwiązania, takie jak wprowadzenie sztuki debatowania we wszystkich szkołach w Polsce.

Szkolne Kluby Debat Oksfordzkich będą skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym czasie młodzi ludzie rozwijają się jako świadomi obywatele, zaczynają mieć wpływ na otoczenie. Na gruncie szkolnym działając w samorządach uczniowskich, następnie w miejskich radach młodzieżowych, młodzieżowych sejmikach wojewódzkich. To niezwykle ważny okres w życiu, w którym kształtują się postawy społeczne (w tym liderskie) i światopogląd. Czerpiąc z doświadczeń brytyjskich szkół, w których debata oksfordzka jest stałym elementem edukacji, dostrzegamy potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych i budowania tradycji debatanckich także w polskich szkołach.

Młodzież szkół ponadpodstawowych dokonuje również wyborów związanych ze swoją przyszłością, oceniając swoje kompetencje i szanse na rynku pracy. Poprzez działania projektowe i utworzenie SKDO chcemy odpowiedzieć na kolejną potrzebę związaną z funkcjonowaniem rynku pracy. Obok wiedzy i konkretnego wykształcenia, pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na kompetencje miękkie: jak odporność na stres, praca pod presją czasu, praca zespołowa, umiejętność analizy, syntezy, mając na uwadze to, że ich potencjalni pracownicy mogą przyswoić w krótkim czasie konkretną wiedzę, a na wykształcenie kompetencji miękkich trzeba znacznie więcej czasu.

Projekt skierowany jest do szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju i zakłada utworzenie łącznie 16 Klubów Debat. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie będzie współpracowała z wykwalifikowanym trenerem, który przeprowadzi 13 warsztatów z zakresu debat, logiki, sztuki argumentacji czy analizy źródeł. Kluczowym elementem warsztatów będzie przeprowadzenie kilku debat treningowych, których tematyka będzie dotyczyła problematyki obywatelskiej i społecznej. Projekt zakończony będzie Turniejem Debat, w którym udział wezmą reprezentacje wszystkich Klubów uczestniczących w projekcie.

Organizatorzy projektu zapewniają wszelkie materiały merytoryczne, które pomogą uczniom przygotować się do udziału w debatach, a także szkolenia dla nauczycieli. Rezultaty i wnioski wypracowane w trakcie projekty zostaną opublikowane w formie bezpłatnego poradnika dla nauczycieli.

W realizacji projektu wspierają nas inne organizacje, które zajmują się debatami oksfordzkimi, takie jak Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie” – dzięki temu zyskujemy nowe możliwości wzmocnienia i rozszerzenia naszej oferty.

Back to top of page