page-header

Szkolne Kluby Debat

O PROJEKCIE

Szkolne Kluby Debat Oksfordzkich to projekt Fundacji Projekty Edukacyjne, którego celem było rozpowszechnienie debaty oksfordzkiej jako holistycznego narzędzia edukacyjnego. Debaty są odpowiedzią na potrzebę rozwijania w obecnym świecie umiejętności miękkich – przemawiania publicznego, merytorycznej argumentacji, pracy w grupie czy logicznego myślenia. Ich celem jest budowanie odpowiedzialnego, aktywnego społeczeństwa odpornego na demagogię i populizm, zaś osiągnąć można go poprzez całościowe rozwiązania, takie jak wprowadzenie sztuki debatowania we wszystkich szkołach w Polsce. Projekt był realizowany od kwietnia 2019 roku do października 2020 roku.

UCZESTNICY PROJEKTU

Szkolne Kluby Debat Oksfordzkich były skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym czasie młodzi ludzie rozwijają się jako świadomi obywatele, zaczynają mieć wpływ na otoczenie. Na gruncie szkolnym działając w samorządach uczniowskich, następnie w miejskich radach młodzieżowych, młodzieżowych sejmikach wojewódzkich. To niezwykle ważny okres w życiu, w którym kształtują się postawy społeczne (w tym liderskie) i światopogląd. Czerpiąc z doświadczeń brytyjskich szkół, w których debata oksfordzka jest stałym elementem edukacji, dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych i budowania tradycji debatanckich także w polskich szkołach.

Młodzież szkół ponadpodstawowych dokonuje również wyborów związanych ze swoją przyszłością, oceniając swoje kompetencje i szanse na rynku pracy. Poprzez działania projektowe i utworzenie SKDO chcemy odpowiedzieć na kolejną potrzebę związaną z funkcjonowaniem rynku pracy. Obok wiedzy i konkretnego wykształcenia, pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na kompetencje miękkie: jak odporność na stres, praca pod presją czasu, praca zespołowa, umiejętność analizy, syntezy, mając na uwadze to, że ich potencjalni pracownicy mogą przyswoić w krótkim czasie konkretną wiedzę, a na wykształcenie kompetencji miękkich trzeba znacznie więcej czasu.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Projekt skierowany jest do szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju i zakładał utworzenie łącznie 16 Klubów Debat. Każda ze szkół uczestniczących w projekcie współpracowała z wykwalifikowanym trenerem, który przeprowadził 13 warsztatów z zakresu debat, logiki, sztuki argumentacji czy analizy źródeł. Kluczowym elementem warsztatów było przeprowadzenie kilku debat treningowych, których tematyka dotyczyła problematyki obywatelskiej i społecznej. Projekt zakończono Turniejem Debat, w którym udział wzięły reprezentacje wszystkich Klubów uczestniczących w projekcie.

Organizatorzy projektu zapewnili wszelkie materiały merytoryczne, które pomogły uczniom przygotować się do udziału w debatach, a także szkolenia dla nauczycieli. Rezultaty i wnioski wypracowane w trakcie projekty zostały opublikowane w formie bezpłatnego poradnika dla nauczycieli.

PARTNERZY

W realizacji projektu wspierały nas inne organizacje, które zajmują się debatami oksfordzkimi, takie jak Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie” – dzięki temu zyskaliśmy nowe możliwości wzmocnienia i rozszerzenia naszej oferty.

Back to top of page