page-header

Turniej Debat Oksfordzkich „Porozmawiajmy o II Wojnie Światowej”

O PROJEKCIE

Turniej ma na celu zwiększenia poziomu wiedzy uczestników z zakresu historii XX wieku oraz rozwinięcia umiejętności krasomówczych.

UCZESTNICY PROJEKTU – 2022

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
Pryzmat Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik w Pruszkowie

PARTNERZY – 2023

Muzeum II Wojny Światowej

ZWYCIĘZCY

2022 – II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu

Back to top of page