page-header

Wzmacnianie kompetencji przywódczych dziewcząt

TŁO NASZYCH DZIAŁAŃ

Pomimo demokratyzowania się społeczeństw i znacznych osiągnieć w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w prawie, edukacji i możliwości rozwoju zawodowego, wszystkie społeczeństwa na świecie wciąż mierzą się z problemem niskiej reprezentacji kobiet w istotnych społecznie ciałach i agendach decyzyjnych. Liczne badania wskazują na uniwersalne problemy blokujące kobietom dostęp do ważnych społecznie funkcji i pozycji w strukturze społecznej. Poza ograniczeniami związanymi ze stereotypowym postrzeganiem roli kobiet, fundamentalne kwestie dotyczą wychowania i socjalizacji – stereotypy i uprzedzenia związane z płcią w znacznym stopniu różnicują szanse rozwoje dziewcząt i chłopców. W okresie dojrzewania dziewczęta wycofują się z aktywności społecznej, kładą większy nacisk na akceptację ze strony otoczenia, zmieniają hierarchię wartości i zwracają większą uwagę na wygląd zewnętrzny. Chcąc skutecznie wzmacniać kompetencje przywódcze i komunikacyjne dziewcząt należy podjąć działania przed okresem dojrzewania, nim zaczną wycofywać się z aktywności przywódczych i społecznych.

CEL PROJEKTU

Celem projektu było nabycie i ćwiczenie przez dziewczęta we wczesnej fazie adolescencji kompetencji komunikacyjnych pozwalających na krytyczny odbiór przekazów kulturowych, zrozumienia mechanizmów oceniania społecznego oraz budowanie pewności siebie poprzez ćwiczenie aktywnego udziału w dyskusji i debacie publicznej. Cel ten zamierzaliśmy osiągnąć z pomocą narzędzia jakim jest debata oksfordzka. Projekt skupiał się na zachęcaniu dziewcząt do aktywności społecznej i obywatelskiej oraz na przygotowaniu ich do pełnienia ról przywódczych.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Wśród działań podjętych w ramach projektu kluczową rolę odgrywały spotkania z liderkami oraz debata oksfordzka wraz z procesem przygotowania do niej. Kontakt z kobietami, które odniosły sukces, a także wiedza o fascynujących postaciach, zarówno współcześnie żyjących kobiet, jak i bohaterek z przeszłości, pełniących modele ról i mają realną moc wspierania i wzmacniania dziewcząt na wszystkich etapach życia.  Udział w debacie oksfordzkiej miał pozwolić nie tylko na wykształcenie określonych kompetencji komunikacyjnych, ale także na przełamanie stereotypu dotyczącego udziału mężczyzn i kobiet w życiu publicznym, w tym m.in. w roli mówcy/mówczyni. Debata oksfordzka miała pokazać, że najważniejsze w dyskusji są rzeczowe argumenty, a także spójność i jasność wywodu. W  debacie oksfordzkiej ocenie podlegają wyłącznie aspekty merytorycznego i technicznego przygotowania uczestników/uczestniczek.

LIDERKI PROJEKTU

W toku działań projektowych, dziewczęta miały okazję spotkać Magdalenę Kaczmarek (Mistrzynię Świata w wioślarstwie, psycholożkę sportu), Annę Rutz (pełnomocniczkę Rektor UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami), Annę Żygulską (koordynatorkę miejskiego programu Centrum Inicjatyw Lokalnych), dr Agnieszkę Kozłowską (byłą pełnomocniczkę rządu ds. równego traktowania), s. Barbarę Cecylię Belchnerowską (dyrektorkę Domu Pomocy Społecznej św. Rocha, Poznaniankę Roku 2018), Iwonę Matuszczak-Szulc (dyrektorkę Wydziału Rozwoju Miasta UMP) oraz Joannę Ciechanowską-Barnuś (wiceprzewodniczącą Poznańskiej Rady Seniorów).

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt Wzmacniania Kompetencji Przywódczych Dziewcząt był realizowany od października do grudnia 2019 roku przez Fundację „Projekty  Edukacyjne” oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, przy finansowaniu ze środków miasta Poznania. W projekcie udział wzięło osiem poznańskich szkół podstawowych: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 7 , Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Wybickiego, Szkoła Podstawowa nr 51 oraz Zespół Szkół nr 5.

Back to top of page